Kurallar ve koşullar

Bu hizmet BBC Studios Distribution Limited (biz, bizlerin veya bizim) tarafından işletilmektedir. İngiltere ve Galler’de 1420028 sayılı şirket kaydımız bulunmaktadır ve büromuz 1 Television Centre, 101 Wood Lane, Londra W12 7FA adresinde kayıtlıdır. KDV numaramız 333289454’dir.

 1. Lütfen bu şartları ve koşulları (Şartlar) dikkatle okuyunuz. Web sitemize ve içindeki her türlü içerik ve özelliğe (hiçbir sınırlama olmaksızın tüm oyunları, araçları, gömülü medya oynatıcıları ve RSS yayınlarını içerir) (hepsi bir arada, Hizmetlerimiz) ulaşarak bu Şartları, Gizlilik Politikamızı, Davranış Kurallarımızı ve tüm diğer uyarı, kılavuz ve kurallarımızı ve Hizmetlerimizde zaman zaman tarafımızca yayınlanan (Bu referansla her biri Şartlarımız arasına dahil edilmiştir) tüm diğer bildirileri, kılavuzları ve kuralları kabul etmiş olduğunuzu belirtiyorsunuz. Gizlilik Politikası ve Davranış Kurallarına web sayfalarımızın altındaki bağlantılardan ulaşılabilir.

 2. Eğer bu Şartları kabul etmiyorsanız lütfen Hizmetlerimize ulaşmayınız ve/veya onları kullanmayınız.

 3. Bu şartları herhangi bir zamanda güncelleyebiliriz. Değişikliklerden haberdar olmak için lütfen Şartları düzenli aralıklarla inceleyin. Şartlarda değişiklikler yapıldıktan sonra erişiminizin ve/veya hizmetlerimizi kullanışınızın sürmesi güncellenmiş ve/veya değiştirilmiş Şartları kabul ettiğinizi gösterir.

Hizmetlerimizin Kullanımı

 1. Hizmetlerimizi yalnızca yasal amaçlarla ve hiç kimsenin hizmetlerimizi kullanımını ve keyfiyetini etkilemeyecek veya kısıtlamayacak ya da haklarını ihlal etmeyecek şekilde ve her zaman bu Şartlara ve uygulanabilir tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kullanmayı kabul ediyorsunuz.

 2. Hizmetlerimize ulaştığınızda hiçbir ticari ya da reklamcılık ya da herhangi bir mal satışı da dahil diğer amaç için değil sadece kişisel ve ticari olmayan kullanım için içeriğe erişimde bulunacağınızı kabul ediyorsunuz. Eğer hizmetlerimizdeki içeriği herhangi bir başka amaçla kullanmak isterseniz önceden yazılı iznimizi almanız gerekecektir.

 3. Zaman zaman Hizmetlerimizin bir kısmını (sınırlama olmaksızın forumlar ve topluluklar da dahil olmak üzere) veya tamamını sadece bize kayıt olmuş kullanıcılara açabiliriz. Güvenlik prosedürlerimizin bir parçası olarak bir kullanıcı kimlik kodu, şifre veya başka herhangi bir bilgiyi tercih etmişseniz veya size verilmişse, bu bilgileri gizli tutmalısınız ve hiçbir üçüncü tarafa ifşa etmemelisiniz. Bu kayıt işleminin bir parçası olarak ya da Hizmetlerimizle başka etkileşim sonucu bize sunduğunuz tüm kişisel bilgileriniz Gizlilik Politikamıza uygun olarak toplanacak, saklanacak ve kullanılacaktır. İster sizin tarafınızdan seçilmiş olsun, ister bizim tarafımızdan tahsis edilmiş olsun, bu Şartların hükümlerine uymadığınıza kanaat getirdiğimiz takdirde, herhangi bir kullanıcı kimlik kodunu veya şifresini herhangi bir zamanda devre dışı bırakma hakkımız vardır.

 4. 16 yaşından küçükseniz, Hizmetlerimizin herhangi bir içeriğini iletmek veya yüklemek gibi etkileşimli özelliklerini kullanmadan önce ebeveyninizin veya vasinizin iznini almanız gerekir. 16 yaşından küçükseniz, telefon numaranız, ev adresiniz veya e-posta adresiniz de dahil olmak üzere kendiniz veya başkaları hakkında hiçbir kişisel bilgiyi bize veya Hizmetlerimizin herhangi bir kullanıcısına ifşa etmemelisiniz.

 5. Hizmetlerimiz kapsamındaki içeriğin ülkenizde kullanımı için uygun ya da uygunsuz olduğu beyanında bulunmuyoruz. Hizmetlerimize yönelik kullanımınızın geçerli tüm yerel yasa ve yönetmeliklere uygunluğu sizin sorumluluğunuzdadır.

Fikri Mülkiyet Hakları

 1. Hizmetlerimiz (Materyaller) kapsamında erişilebilir tüm bilgiler, veriler, metinler, belgeler, grafikler, logolar, tasarımlar, görüntüler, resimler, fotoğraflar, videolar, podcast’ler, weblog’lar RSS akışları, aygılar, gömülebilir medya oynatıcıları, yazılım, etkileşimli özellikler, reklamlar ve herhangi bir başka içerik, hizmet ya da materyaller (ya da herhangi bir bölümü) telif hakları, ticari markalar, veritabanı hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunmaktır ve tarafımıza aittir ya da tarafımız için lisanslanmıştır ya da geçerli yasa ve yönetmelikler çerçevesinde izin verilen şekilde tarafımızca kullanılmaktadır. Bu belgede yer alan hiçbir şey, bu Koşullarda izin verilenden başka Materyalleri kullanma, herhangi bir lisans veya kullanım hakkına, ima veya emaneye uygun olarak yorumlanamaz.

 2. Hizmetlerimizde özel olarak izin verilmediği takdirde kopyalama, herhangi bir ortamda (diğer web siteleri dahil) saklama, dağıtma yayım, tekrar yayım, tekrar yayınlama, yayınlama, değiştirme veya 1988 Telif Hakkı, Tasarımlar ve Patentler Yasası uyarınca, önceden yazılı izin almaksızın (ve varsa ilgili fikri mülkiyet hakkının sahibinin yazılı iznini önceden almaksızın) hizmetlerimizin herhangi bir kısmını kamuya gösteremezsiniz.

Hizmetlerimize Kullanıcı Katkıları

Lütfen si̇teye herhangi̇ bi̇r i̇çeri̇k yüklemeden ya da başka şeki̇lde göndermeden önce bu bölümü di̇kkatle okuyun. Eğer bu koşullarda beli̇rti̇len i̇zi̇nleri̇ bi̇ze vermek i̇stemi̇yorsaniz lütfen si̇teye katkida bulunmayin.

 1. Şimdi veya gelecekte kullanıcıların Hizmetlerimize (Kullanıcı Katkıları) katkılar (sınırlama olmadan her metin, fotoğraf, çizim, video veya işitsel materyal) göndermesini ve/veya sunmasını (sunmak) sağlayabiliriz.

 2. Kullanıcı katkıları sunmanıza veya Hizmetlerimizin diğer kullanıcılarıyla iletişim kurmanıza olanak sağlayan bir özelliği her kullandığınızda Davranış Kurallarında belirtilen içerik standartlarına uymak zorundasınız. Kullanıcı katkılarınızın Davranış Kurallarına uygun olacağına ve sözünüzü tutmadığınız takdirde oluşacak her türlü masrafı bize tam olarak ödeyeceğinize söz veriyorsunuz.

 3. Sunduğunuz herhangi bir Kullanıcı Katkısının telif haklarının sahibi olmaya devam edersiniz. Herhangi bir Kullanıcı Katkısını, Hizmetlerimizin herhangi birine (sınırlama olmaksızın, herhangi bir forum, blog, sosyal ağ, tartışma sayfası, fotoğraf albümü veya video yükleme özelliği dahil olmak üzere) ve bizim de size herhangi bir (sizin için yeterli bir çıkar olacağını kabul ettiğiniz) Kullanıcı Katkısını yükleme olanağını tanıdığımızı da düşünerek münhasır olmayan, Stüdyo Dağıtımı, telifsiz, alt lisanslandırılabilir lisansı, tüm hakları, ünvan ve çıkarları tarafımıza geri dönülemez ve koşulsuz olarak ücretsiz veriyorsunuz ve böylece biz ve herhangi bir ardılımız Kullanıcı Katkısını herhangi bir şekilde, sınırlama olmaksızın kopyalama, yeniden üretme, değiştirme, düzenleme, uyarlama, yeniden formatlama, tercüme etme, içinden ikincil işler çıkarma, başka çalışmalara dahil etme, yayma, dağıtma, uygulama, oyunlarştırma, yayın, ticarileştirme ve diğer şekillerde; halihazırda bilinen ve bu hakların sürdüğü müddetçe (tüm yenilemeler, yeniden canlanmalar, dönüşler ve uzatmaları dahil olacak şekilde) ileride geliştirilecek herhangi bir format ya da araçta kamuya sunma (ister tamamını ister kısmını ya da kopyalarını) devamlılıkta mümkün olan en geniş çerçevede kullanabiliyoruz.

 4. Bize verdiğiniz izin münhasır değildir ve bu yüzden Kullanıcı Katkısını dilediğiniz araçta kullanmaya devam edebilir, bize verdiğini hakları ihlal etmedikçe ya da onlara zarar vermedikçe başkalarının kullanmasına izin verebilirsiniz.

 5. Bize verdiğiniz yetkiyle biz de Hizmetlerimizin her kullanıcısına münhasır olmayan bir izleme, duyma, izletme, indirme, bağlantı kurma ve sizin Kullanıcı Katkılarınıza Hizmetlerimiz üzerinden ulaşma ve Kullanıcı Katkılarını işbu Şartlara uygun olarak Hizmetlerimizdeki işlevler üzerinden kullanma lisansını sunuyoruz.

 6. Kullanıcı Katkılarınız ve bunları Hizmetlerimize sunmanızdan kaynaklanacak olaylar karşısında tek sorumlu siz olacaksınız. Şunlara söz veriyorsunuz:

  • Kullanıcı Katkısı sizin kendi çalışmanızdır ve tüm hak, mülkiyet ve menfaatler size aittir ve Kullanıcı Katkısını kullanmak ve bizi kullanmaya yetkilendirmek için gerekli tüm fikri mülkiyet hakları (sınırlama olmaksızın telif hakkı dahil) bu Şartlar dahilinde kullanmamız için bize devredeceğiniz tüm gerekli lisanslar, haklar, rızalar ve kullanma izinlerine sahip olduğunuza; and
  • Kullanıcı katkınızın içeriğinde hakaret, müstehcenlik, uygunsuzluk, pornografi, aşırı cinsellik, tacizci, tehdit edici ve saldırgan, ırkçı, kültürel veya dini nefrete yol açan, başkasının ya da başkalarının kimliğine bürünen ya da kimliğini bürünürmüş gibi yapan, mahkemeye saygısızlıkta bulunan, herhangi bir yasayı ya da yönetmeliği ihlal eden veya suç sayılacak bir eyleme (sınırlama olmaksızın 2006 tarihli Terörizm Yasası’nda belirtilen suçlar olarak nitelendirilecek eylemler de dahil olmak üzere) teşvik eden ve/veya hehangi bir Birleşik Krallık ya da diğer uygulanabilir yasa veya yönetmeliği ihlal eden hiçbir şey bulunmadığına;
  • Kullanıcı Katkınızla ya da Hizmetlerimizi kullanmanızla ilgili olarak bir başka firma, işletme ya da kişinin (veya bu kişinin 16 yaşından küçük olması halinde ebeveyninin ya da velisinin) önceden iznini almadıysanız başka bir kişi, firma ya da işletmenin gönderdiği herhangi bir materyal, veri ya da bilgiyi kişisel olarak tanımlanabilir olup olmadığına bakmaksızın toplamayacağınıza, elde etmeyeceğinize, derlemeyeceğinize, bir araya getirmeyeceğinize, iletmeyeceğinize, çoğaltmayacağınıza silmeyeceğinize, yeniden düzenlemeyeceğinize, görüntülemeyeceğinize veya göstermeyeceğinize;
  • Kullanıcı Katkısının, herhangi bir yazılımın, donanımın, telekomünikasyonun, ağın, sunucunun veya diğer ekipmanın işlevselliğini durdurmak, tahrip etmek veya sınırlandırmak için tasarlanmış herhangi bir virüs, bozuk dosya, iptal aracı, solucan programı veya diğer kötü amaçlı kodları ya da herhangi bir reklam, casus eşya, Truva atı veya herhangi bir veriye veya kişisel bilgilere zarar vermek, müdahale etmek, yanlış müdahale etmek veya sınırlandırmak üzere tasarlanmış diğer materyalleri içermediğine;
  • Herhangi bir nedenden dolayı herhangi bir Kullanıcı Katkısında herhangi bir TCP / IP paket başlığını veya başlık bilgisinin bir bölümünü taklit etmeyeceğinize;
  • Önemsiz e-postaların, zincir mektupların, anketlerin, yarışmaların, piramit satış şemalarının, kopyalanan veya istenmeyen mesajların veya "spam" ve "kimlik avı" olarak adlandırılan iletilerin iletilmesiyle sonuçlanan herhangi bir materyal sunmayacak veya herhangi bir işlem gerçekleştirmeyeceğinize; ve
  • Herhangi bir Kullanıcı Katkısını kullanmamız veya fayda sağlamamızın bir sonucu olarak, herhangi bir kişiye veya kuruluşa herhangi bir miktar ödemememiz veya ödemememiz gerekmeyecektir. i. Herhangi bir Kullanıcı Katkısı ile ilgili olarak halihazırda ya da gelecekte dünyanın herhangi bir yerinde var olan ya da yaratılan tüm ahlaki ya da benzer haklardan feragat ediyor ve tarafınızdan bize gönderilen herhangi bir adı, kullanıcı adını, benzerliği, fotoğrafı, imzayı ve/veya biyolojik materyali kullanmak için münhasır olmayan, telifsiz Stüdyo Dağıtım hakkını tarafımıza bağışlıyorsunuz. ii. Bu Koşullarda verilen lisansları ve hakları onaylamak için tarafımızca makul olarak talep edilebilecek diğer tüm belgeleri siz ya da gerekli tüm üçüncü taraflar işleme koyacak ve sağlayacaktır. iii. Tüm Kullanıcı Katkıları gizli kabul edilecektir ve bu tür herhangi bir materyali herhangi bir amaç için kullanma, kopyalama, dağıtma ve üçüncü taraflara açıklama hakkımız vardır. Ayrıca siteye tarafınızdan yüklenen ya da gönderilen herhangi bir materyalin kendi fikri mülkiyet haklarını, kendi gizliliklerini ya da herhangi bir Birleşik Krallık ya da diğer uygulanabilir yasa ya da yönetmliği ihlal ettiğini öne süren herhangi bir üçüncü tarafa ilgili bilgileri açıklama hakkımız bulunmaktadır.

Materyallerin Kaldırılması

 1. Dilediğimiz takdirde, ancak yükümlü olmadan, (a) Hizmetlerimizdeki Kullanıcı Katkılarını aktif olarak incelemek ve/veya (b) bize göre sizin ya da herhangi bir kullanıcının Hizmetlerimize sunduğu Kullanıcı Katkılarının bu Şartları ihlal ettiğini düşünürsek bunları kaldırmak hakkına sahibiz.

 2. Takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda, hiçbir yükümlülüğümüz olmaksızın ve önceden haber vererek ya da vermeksizin, (a) Hizmetlerimizde Kullanıcı Katkısı yayınlamaması; (b) Kullanıcı Katkılarına erişimin kaldırılması veya askıya alınması veya devre dışı bırakılması; (c) Kaydınızı iptal etme (varsa) ve Hizmetlerimize erişme ve / veya kullanma veya Kullanıcı Katkılarını sunma hakkını iptal etme; ve (d) belirli IP adreslerini engelleme veya kayıt ve / veya kullanıcı adınızı ve şifrenizi (uygulanabilir ise) devre dışı bırakmamız da dahil olmak üzere, bu Şartları uygulamak için mevcut olan teknolojik, yasal, operasyonel veya diğer araçları kullanma hakkımız mahfuzdur.

 3. Bir hak sahibiyseniz (veya bir hak sahibi için hareket eden bir aracıysanız) ve Hizmetlerimizde görünen herhangi bir içeriğin (herhangi bir Kullanıcı Katkısı dahil) haklarınızı ihlal ettiğine inanıyorsanız ve bu hakların kaldırılmasını veya askıya alınması veya devre dışı bırakılmasını istiyorsanız , lütfen içeriğin göründüğü web sitesinin Bize Ulaşın sayfasında listelenen genel e-posta adresine konu satırına "Kaldırma isteği" yazarak e-posta ile bir bildirim gönderin.

E-postanızda bize aşağıdaki bilgileri sunmanız gerekir

 • Hak ihlalinde bulunduğunu veya hak ihlalinde bulunduğunu iddia ettiğiniz içeriğin detayları, ve içeriğin yerini belirlememize izin verecek makul bilgiler (bir URL ve / veya ekran görüntüsü dahil);

 • posta adresi, telefon numarası ve varsa e-posta adresi gibi sizinle iletişim kurmamızı sağlayacak bilgi; ve

 • aşağıdakileri içeren bir bildirim:

 • hak sahibi sizsiniz veya hak sahibi adına hareket etme yetkisine sahipsiniz;

 • içeriğin şikayet edildiği şekilde kullanılmasının hak sahibi veya hak sahibi temsilcisi veya yasa tarafından yetkilendirilmediğine inandığınızı; ve

 • Bildirimdeki bilgiler doğru ve doğrudur.

Hizmetlerimizdeki Bilgilere Güven

 1. Hizmetlerimiz aracılığıyla yayınlanan bilgiler, yalnızca genel bilgi sağlama amaçlı olup, güvenilmesi gereken bir tavsiye niteliğinde olması öngörülmemiştir. Materyallerin geçerli veya hatasız olduğunu garanti etmiyoruz ve sizin ya da Hizmetlerimizin içeriğinden haberdar olabilecek herhangi bir kişinin Hizmetlerimizdeki herhangi bir içeriğe güvenmeniz yüzünden ortaya çıkabilecek hiçbir sorumluluk veya yükümlülüğü kabul etmiyoruz.

 2. Hizmetlerimizi kullanırken, çeşitli kaynaklardan Materyallere maruz kalabileceğinizi ve bu Materyallerin içeriği, gerçekliği, doğruluğu, kullanışlılığı veya güvenliğinden sorumlu olmadığımızı kabul etmektesiniz. Herhangi bir Kullanıcı Katkısı veya herhangi bir Kullanıcı Katkısı ile ifade edilen herhangi bir görüş, öneri veya tavsiyeyi onaylamıyoruz ve bu Kullanıcı Katkıları veya diğer materyallerle bağlantılı olarak sorumluluk kabul etmiyoruz.

 3. Hizmetlerimizi düzenli olarak güncellemeyi amaçlıyoruz ve içeriği herhangi bir zamanda değiştirebiliriz. Hizmetlerimize erişimi askıya alabilir veya istediğimiz zaman kendi takdirimize bağlı olarak bunları süresiz olarak kapatabiliriz. Materyaller herhangi bir zamanda güncel olmayabilir ve bunları güncelleme yükümlülüğümüz yoktur.

Garantiler ve Sorumluluk Reddi Beyanı

 1. Hizmetlerimiz hiçbir şekilde beyan veya onay olmadan "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" esasına göre verilmektedir. Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Hizmetlerimizle ve Hizmetlerimizi kullanımınızla bağlantılı olarak (tatmin edici kalite, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etmeme, uyarlılık, güvenlik ve doğruluk dahil fakat, bunlarla sınırlı olmamak üzere), tüm garantiler, koşullar ve diğer her türlü açık veya zımni Şartları reddederiz.

 2. Hizmetlerimizdeki herhangi bir Materyalde bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatasız olacağını, kusurların düzeltileceğini ya da Hizmetlerimizin ya da bunları kullanıma sunan sunucuların virüs ya da hata içermediğini garanti etmiyoruz.

Yükümlülük Sınırlaması

 1. Kullanıcılarımız tarafından gönderilen Kullanıcı Katkıları ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Hizmetlerimizi, Materyalleri ve/veya Kullanıcı Katkılarını kullanmanız tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

 2. Yasaların izin verdiği ölçüde, biz, BBC şirketler grubunun diğer üyeleri ve bize bağlı üçüncü taraflar, halihazırda Hizmetlerimizin kullanımından kaynaklanan, bunlarla sınırlı olmayan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir doğrudan, dolaylı, dolaylı, özel veya örnek kayıp veya hasar (bu tür zararların öngörülüp öngörülmemesi, öngörülebilmesi veya tanınması): (a) yaralanma ve / veya fiili veya iddia edilen hakaret beyanı da dahil olmak üzere herhangi bir beyanın sonucu olarak şahsa veya mallara verilen zarar; (b) fikri mülkiyet haklarının veya gizlilik haklarının ihlali de dahil olmak üzere, üçüncü tarafların uğradığı zararlar; (c) veri kaybı; (d) gelir veya beklenen kar kaybı; (e) iş veya sözleşmelerin kaybı; (f) fırsat kaybı; (g) beklenen tasarrufların kaybı; (h) israf yönetimi veya görev süresi; veya (i) itibar veya itibar kaybına dair her türlü sorumluluğu hassaten hariç tutarız.

 3. Bu, temel bir konuya ilişkin ihmalimiz, sahte yanlış beyan veya yanlış beyandan ya da yürürlükteki yasalar veya yönetmelikler kapsamına alınamayan veya sınırlandırılamayan başka herhangi bir yükümlülüğümüzden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma sorumluluğumuzu etkilemez.

 4. Bu şartların kontrolümüz dışındaki koşullardan kaynaklanan ihlalinden sorumlu değiliz.

Tarafınızca Geri Ödeme

 1. Hizmetlerimizi, bu Koşullara veya yürürlükteki yasalara veya düzenlemelere uygun olarak kullanmanız dışında veya bunlarla bağlantılı olarak, bizim tarafımızdan maruz kalınan veya makul ölçüde yapılan masraf ve giderler, her türlü talep, eylem, işlem, istem, tazminat ve tazminat talepleri konusunda bizi ve memurlarımız, müdürlerimiz, çalışanlarımız, acentelerimiz, temsilcilerimiz, lisans vericilerimiz, tedarikçilerimiz ve operasyonel servis sağlayıcılarımızı tam olarak tazmin etmeyi kabul edersiniz.

Virüsler, Korsanlık ve Diğer Suçlar

 1. Hizmetlerimize herhangi bir virüs, bozuk dosya, cancelbot, Truva atı, solucan, zaman ya da mantık bombası, tuş kaydedicisi, casusluk programları, reklam programları ya da herhangi bir bilgisayar yazılımını, donanımını ya da telekomünikasyon malzemesini olumsuz etkileyecek veya enterferans yapacak, yanlış müdahalede bulunacak ya da herhangi bir veri veya kişisel bilgiyi elde edecek herhangi bir meteryali dahil edemez, gönderemez ya da gönderilmesini ayarlayamazsınız. Hizmeterimize, bulundukları sunuculara ya da Hizmetlerimize bağlanan herhangi bir sunucu, bilgisayar ya da veritabanına yetkilendirilmemiş erişim sağlamaya teşebbüs etmemelisiniz. Hizmetlerimize hizmeti etkisiz kılma, dağıtılmış hizmeti etkisiz kılma veya başka bir saldırı yöntemiyle saldırmamalısınız.

 2. Bu maddenin ihlali 1990 tarihli Bilgisayarı Amacı Dışında Kullanma Yasası’nın ihlali suçunu oluşturur. Bu türden her girişimi ilgili yasal mercilere bildireceğiz ve kimliğinizi onlara aktararak yetkililerle işbirliğine gideceğiz. Bu tür bir girişim halinde Hizmetlerimizi kullanma hakkınız hemen sona erdirilecektir.

 3. Hizmetlerimizi kullanımınızdan, Hizmetlerimizdeki veya Hizmetlerimizle bağlantılı web sitelerindeki herhangi bir Materyali indirmenizden veya herhangi bir dağıtılmış hizmeti etkisiz kılma saldırısı, virüsler veya bilgisayar ekipmanınızı, bilgisayar programlarınızı, verlerinizi ya da diğer sahip olduğunuz materyala zarar vern materyalden kaynaklanan hiçbir kayıp ve hasardan sorumlu tutulmayacağız.

Hizmetlerimize ve Hizmetlerimizden Bağlantılar

Hizmetlerimizden Bağlantılar

 1. Hizmetlerimiz aracılığıyla erişebileceğiniz üçüncü taraf sitelerin içeriği veya kullanılabilirliği üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve bu tür bağlantılar sadece bilgi amaçlıdır. Bağlantılı bir siteyi ziyaret ederseniz, bunu kendi sorumluluğunuzda yaparsınız ve virüslere veya diğer yıkıcı elementlere karşı korunmak için tüm koruyucu önlemleri almak sizin sorumluluğunuzdadır.

 2. Herhangi bir içerik, reklam, ürün, hizmet, ifade edilen veya üçüncü şahıs web sitelerinde sunulan herhangi bir içerikten (doğrudan veya dolaylı olarak) veya üçüncü şahıslara ait sitelere ve mevcut tüm hizmetlere erişiminiz ve bu hizmetlerin kullanımından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir zarar ve ziyan için herhangi bir ürün veya hizmetin sınırlandırılması ve teslimatı dahil olmak üzere hiçbir onay vermemekte ve sorumluluk almamaktayız. Üçüncü taraf sitelerdeki herhangi bir işlemle ilgili Şartlar, koşullar, garantiler veya beyanlar yalnızca siz ve o sitenin ilgili sağlayıcısı ve/veya ilgili hizmet arasındadır.

Hizmetlerimize Bağlantı Vermek

 1. Bu Koşullara tam olarak uyduğunuz TAKDİRDE yazılı onayımızı almadan Hizmetlerimizdeki herhangi bir web sitesinin ana sayfasına bağlantı verebilirsiniz.

 2. Önceden yazılı onayımızı almadığınız sürece giriş sayfası dışında kalan hizmetlerimizin hiçbirine (Şüpheleri gidermek adına RSS beslemeleri, aygıtlar ve gömülebilir medya oynatıcıları için bu onay bu araçları bu Şartlara ve Hizmetlerimizde yayınlanan diğer talimatlara uygun kullandığınız TAKDİRDE verilmiş sayılacaktır) bağlantı yaratmaya izniniz yoktur. Bağlantı iznini önceden haber vermeksizin kaldırma hakkımız mahfuzdur. Bağlantı verdiğiniz web sitesi Davranış Kurallarında belirtilen içerik standartlarına her açıdan uygun olmalıdır. Hizmetlerimiz başka hiçbir sitede çerçevelenmemelidir.

 3. Hizmetlerimizle olan her türlü bağlantı adil ve yasal olacak şekilde yapılmalı ve itibarımıza zarar vermemeli veya itibarımızdan çıkar sağlamamalıdır. Bunlar var olmadığı takdirde tarafımızla herhangi bir ilişki, temsil, onay veya destek şeklini öneren bir bağlantı kurmamalısınız. Hizmetlerimizle olan bağlantılar, herhangi bir bağlantılı siteye katıldığımızı, bağlı olduğumuzu veya bunlarla ilişkili olduğumuzu veya herhangi bir bağlantılı sitenin ticari markalarımızı, ticari marka adlarımızı, markalarımızı, logoları veya telif hakkı sembollerini veya bağlı kuruluşlarımız veya lisans verenlerimizi desteklendiğini göstermez.

 4. Aşağıdaki “Hariç Tutulmuş Web sitelerinden” Hizmetlerimize bağlantılara izin verilmez.

  • Irk, din, cinsiyet ve cinsellik ya da diğer konularda nefret propagandası yapan ya da anti-sosyal davranışları teşvik eden veya kolaylaştıran web siteleri

  • Şiddeti destekleyen, teşvik eden veya kolaylaştıran web siteleri

  • Birleşik Krallık ulusal güvenliğini riske atan eylemleri ya da terörizmi destekleyen, teşvik eden veya kolaylaştıran web siteleri

  • Herhangi bir sosyal gruba karşı ayrımcılık yapan ya da toplumun zayıf kesimlerini başka şekilde istismar eden web siteleri

  • Yasadışı eylemleri destekleyen, teşvik eden veya kolaylaştıran web siteleri

  • Yanıltıcı, pornografik, küçün düşürücü veya yasadışı ya da Birleşik Krallık yasalarına aykırı içerik bulunduran web siteleri

  • Bireysel gizliliği ihlal eden web siteleri

Reklam ve Sponsorluk

 1. Hizmetlerin bir kısmı veya tamamı zaman zaman reklam ve sponsorluk içerebilir. Reklamverenler ve sponsorlar, Hizmetlerimiz’e dahil edilmesi için gönderilen tüm malzemelerin ilgili yasalara, düzenlemelere ve kodlara ve bu Şartlara uymasını sağlamaktan sorumludur. Bu tür reklamcılık veya sponsorluk materyallerinde oluşabilecek herhangi bir hata veya yanlışlıktan sorumlu değiliz.

Yazılım

 1. Zaman zaman korumalı çalışmamız veya tedarikçilerimizin korumalı çalışması olan bazı yazılımlar Hizmetlerimiz aracılığıyla indirilmeye uygun hale getirilebilir. Yazılımı yalnızca belirtildiği amaçlar için münhasır olmayan bir şekilde kullanma lisansına sahipsiniz. Yazılımı başka bir amaç için kullanamazsınız ve yazılımı yeniden dağıtamaz, satamaz, bozamaz, tersine mühendislik yapamaz, sökemez veya başka şekilde ele alamazsınız.

Gizlilik

 1. Gizliliğinizi çok ciddiye alıyoruz ve 1998 Veri Koruma Yasası'na göre tescillenmiş bulunuyoruz. Herhangi bir kayıt işleminin ve / veya Hizmetlerimizle olan diğer etkileşimlerin bir parçası olarak tarafınızdan verilen kişisel bilgiler Gizlilik Politikamıza uygun olarak toplanacak, saklanacak ve kullanılacaktır. Hizmetlerimizi kullanarak, bu tür toplama ve işleme kabul etmiş sayılırsınız ve tarafınızdan sağlanan tüm bilgilerin doğru olduğunu taahhüt edersiniz.

RSS Beslemeleri, Aygıtlar ve Gömülebilir Medya Oynatıcıları

 1. Hizmetlerimizden bir RSS beslemesini indirerek veya bir web sitesine aygıtlarımızı ya da gömülebilir medya oynatıcılarımızı ekleyerek, ortada şüphe kalmaması için bu “RSS Beslemeleri, Aygıtlar ve Gömülebilir Medya Oynatıcıları” başlıklı bölüm ve yukarıda “Hizmetlerimize Bağlantı Vermek” başlıklı bölümde belirtilenler de dahil koşulları kabul etmiş sayılırsınız.

 2. Bu şartlara bağlı olarak aktif linkleri ya da diğer kaynak tanımlayıcıları ve özellikle bizden RSS beslemesi ya da aygıtlarımız veya gömülebilir medya oynatıcılarımız (İçeriğimiz) yoluyla web sitenizde (Sizin Web Siteniz) göstermeniz için seçtiğini diğer bilgi veya meteryaller için size aktarılamaz, altlisanslandırılamaz, telifsiz, münhasır olmayan bir lisans sunuyoruz.

 3. Kullanicilardan bi̇zi̇m i̇çeri̇ği̇mi̇ze ulaştiklari i̇çi̇n doğrudan ya da dolayli olarak ücret talep edemez ya da böyle i̇çeri̇kleri̇ ti̇cari̇leşti̇remez ve hi̇çbi̇r şeki̇lde bi̇zi̇m i̇çeri̇ği̇mi̇zi̇ yeni̇den satmaya kalkişamazsiniz. RSS beslemeleri̇ ve/veya aygitlar ve/veya gömülebi̇li̇r medya oynaticilari ti̇cari̇ faali̇yetlerle bağlantili olarak kullanilamaz.

 4. Doğrudan ya da dolaylı olarak İçeriğimizin ya da Hizmetlerimizdeki içeriklerin özetlerini çıkaramaz, değiştiremez, düzenleyemez ya da ekleyemezsiniz, hiçbir içeriğimizi bir HTML çerçevesine yerleştiremezsiniz.

 5. RSS yayınlarımızı, widget'larımıza beslenen içeriği veya katıştırılabilir medya oynatıcılarını, burada verilen lisansı veya RSS yayınlarına, widget'lara veya gömülebilir medya oynatıcılarına veya İçeriğimize erişiminizi veya herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın herhangi bir zamanda kısıtlayabilir, askıya alabilir veya sonlandırabiliriz. Bizden fesih bildirimi aldıktan sonra RSS yayınlarının, widget'ların veya katıştırılabilir medya oynatıcılarının ve tüm İçeriğimizin kopyalarını imha etmeyi kabul edersiniz.

Aşağıdaki hususlara dahil söz veriyorsunuz:

a) Web Siteniz Dışlanmış bir Site değildir ve hakaret içeren, hakaret içeren, pornografik, müstehcen veya bizi veya BBC'yi itibarsızlaştırmaya ya da üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarını ihlal eden materyaller içermemektedir;

b) Web Sitenizin kullanıcılarının, İçeriğimizi kullanımlarıyla ilgili olarak, bu Koşullara eşdeğer koşullara uymaları gerekmektedir.

Öncelik Sırası

 1. Bu Şartlarla Hizmetlerimizin diğer kısımlarında belli materyale dair (Davranış Kuralları dahil) koşullarda ihtilaf olduğu takdirde sonrakiler önceliklidir.

Bölünebilirlik

 1. Bu Koşullardan herhangi birinin yasadışı, geçersiz veya bu Şartların etkili olması öngörülen ülke veya ülkelerin yasaları nedeniyle başka türlü uygulanamaz olduğu tespit edilirse, o zaman bu sürenin yasadışı olduğu kapsam ve kapsam dahilinde, geçersiz veya uygulanamaz ise, bu Koşullardan kopup silinir ve kalan Koşullar geçerli kalır, yürürlükte kalır ve yürürlükte kalır ve bağlayıcı ve uygulanabilir olmaya devam eder.

Yargı Kapsamı

 1. Şartlar, İngiltere ve Galler yasalarına göre yönetilir ve yorumlanır.

Anlaşmazlıklar

 1. Hizmetlerimizden kaynaklanan ya da hizmetlerimizle ilgili her türlü anlaşmazlık İngiltere ve Galler mahkemelerinde görülecektir.


Son güncelleme: Eylül 2018